Valná hromada FK

29.05.2017 20:21

FK Město Albrechtice,z.s., Osoblažská 1, 793 95 Město Albrechtice

POZVÁNKA

V souladu se stanovami FK Město Albrechtice,z.s., článku III., bodů 2.2 až 2.5., svolává výkonný výbor FK Město Albrechtice,z.s. MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU členů fotbalového klubu

TERMÍN KONÁNÍ: 2.června 2017 v 17.00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ: klubovna sídla FK, ul.Osoblažská 1,M.Albrechtice

Předběžný program VH:

- Zahájení

- Schválení programu a jednacího řádu VH

- Volba mandátové a návrhové komise

- Zpráva o činnosti FK za 2016

- Zpráva o hospodaření za 2016

- vyřešení budoucnosti a fungování u jednotlivých mužstev

- Diskuze, vystoupení hostů

- Volba předsedy FK

- Volba výkonného výboru FK

- Usnesení VH

- Závěr

                                                                                Za FK Město Albrechtice,z.s.

                                                                                       Miroslav Olejniczak

                                                                                              Sekretář FK

Zpět