Historie FK

 

F o t b a l – kronika:

Začínáme s fotbalem…

Na sklonku roku 1945,kdy opadla horečka z osídlování pohraničí,scházejí se v Městě Albrechticích první nadšenci,kteří uvažují o založení fotbalového klubu.Byli to ing.Hrubý,Piskoř,Drastich a Zezula.Založení oddílu předcházely různé administrativní potíže,ing.Hrubý sepsal stanovy SK Město Albrechtice a zaslal je do Ostravy na Zemský národní výbor ke schválení.Když byla činnost povolena – již v roce 1946 – nastaly starosti,jak získat peníze na zakoupení rekvizit a míčů.V nově vzrůstajícím  českém prostředí pomohlo nadšení lidí:Jenda Brauner vytiskl legitimace klubu,které funkcionáři klubu nabídli majetnějším občanům.Tito složili vklad 1.000 Kč a získali legitimaci s vyznačením „Zakládající člen“.Takto se zajistilo 17.000 Kč.Hřiště vznikajícího oddílu bylo po levé straně cesty na Třemešnou (dnes proti Silu – zahrádky).První utkání v roce 1946 se hrála proti oddílům,které vznikaly v okolních vesnicích:Jindřichov,Janov,Třemešná,Holčovice,Krásné Loučky,Krnov.Hlubokým dojmem na všechny zapůsobil zájezd do rozbořené Osoblahy.Úvodní sestava mužstva: Věroslav Krejčí,Vilém Lazecký,Ondřej Hanák,Karel Křístek,Jaroslav Piskoř,Oldřich Piskoř,Rudolf Kvasnica,ing. Oldřich Hrubý,Oldřich Vích,Karel Nuc,Pulkrábek.

          V roce 1947 se družstvo přihlásilo k soutěžním utkáním Slezské FŽ a hned v prvním roce,který se hrál systémem jaro- podzim,jsme naši skupinu vyhráli a postoupili do I.B třídy.V mužstvu se objevují noví osídlenci Češek Novotný,Toth,Huťka,Lojza Kocúr,Václav Vích a především brankář Mirek Vích zvaný „švícko“.

          V roce 1948 jsme hráli I.B třídu.Posílili nás tři bratři Čuntové z Liptaně,hrají také noví příslušníci SNB Miketa a Josef Křístek.V této třídě jsme vydrželi pouze jednu sezonu – soupeři z Opavska byli nad naše síly.V tomto roce dochází k reorganizaci soutěží (vliv „Vítězného února“),náš klub přebírá název Slavoj.Postupně se do mužstva dostávají Karel Holiš,Vlastimil Sýkora,Josef Michálek,Miloš Krhovjak,František Segeč,Zdeněk Strnad z Jindřichova,Novák z Třemešné,odchovanci Čelovský,Gusta Santarius a další.

         Stavíme hřiště…….

V roce 1950 dochází k významnému rozhodnutí.Předseda MNV Jan Zbranek umožnil vyměnit pozemek pana Horny blízko nádraží a na budoucí hřiště se začala vozit spousta vagonů škváry.Na brigády chodilo celé město a nové hřiště – škvárové – bylo vybudováno v rekordně krátké době,takže r.1951 se na novém hřišti již hraje (a hraje dodnes).

          V období let 1955 – 1965 dochází v našem oddíle k výměně generací.Do Ostravy odchází ing.Hrubý,do čela oddílu přicházejí noví funkcionáři Karel Jančík a Jan Klásek,za starší hráče přicházejí mladí:Vinca Muzikant,Milan Vích,Zdeněk Krátký,Milan Hruboš,Bohuš Muroň,Luboš Novák,Jiří Vích,Josef Vyhlídal,Josef Zikl,Zdeněk Dvořák,Vinca Socha a další.V těchto letech hraje naše mužstvo okresní soutěže,ale také meziokresní soutěže se soupeři jako Hať ,Dolní Benešov,Kravaře,Štěpánkovice a další.Ve druhé polovině padesátých let přichází do M.Albrechtic veliká skupina řeckých emigrantů.Pro albrechtický fotbal to byla veliká posila,hráči řecké národnosti posilují družstva žáků a dorostu a postupně přecházejí mezi muže,mezi prvními Tudor a Bušos J.

          V roce 1960 přichází do M.Albrechtic učitel Ladislav Juráň,který se stal jednou z nejvýraznějších postav mezi funkcionáři,ale hlavně trenéry oddílu.Do práce se zapojuje další z legend  Václav Strakoš,který po dobu dvaceti let vykonává v oddíle funkce od předsedy po vedoucí družstev.Po politické reorganizaci krajů a okresů v roce 1960,kdy se stáváme okresem Bruntál,jsme si vybojovali postup do I.B třídy a hrajeme s oddíly okresu Šumperk a Olomouc.Mužstvo je posilováno hráči z okolí – Ota Kolek,Oldřich Pírek,Břeťa Coufalík,Štefan Dodek,Jan Chovaniok,Radek Smékal,Stanislav Moravec,do branky se dostávají Dimitris Romanidis a Květoslav Polcar,vedle Zdeňka Dvořáka hraje v záloze Jindra Ondrašík a později „Didi“ Pavlidis.

        Úspěchy mládeže…..

V tomto období získává náš oddíl pěkné úspěchy v soutěžích  mládeže.Výborně hrají žáci pod vedením Bohuše Muroně a později Ládi Juráně,ještě lépe si vedli dorostenci,kteří v roce 1962 postoupili až do krajského přeboru pod vedením Karla Jančíka a Karla Holiše.Nejdále to  z tohoto družstva dotáhli Láďa Křístek a Václav Štverka – oba se dostali až do Baníku Ostrava.U družstva mužů byla situace horší – kolem roku 1970 vrcholí krize mužstva sestupem z I.B třídy a postupně až sestupem do III.třídy.Je zrušen dorost a jediné úspěchy má družstvo žáků pod vedením Ládi Juráně.Proto dochází k radikální změně:předsedou oddílu se stává Václav Strakoš,vedoucím mužstva Jan Bohačík a trenérem mužů Láďa Juráň,který do družstva zařadil mladé hráče,s kterými docílil pěkných úspěchů před čtyřmi lety v družstvu žáků.Podzim 1971 zastihl již naše muže bez problémů,vyhráli III.třídu a vrátili se do okresního přeboru.Ještě lépe si vedli žáci,kteří s trenérem Karlem Handlířem vyhráli okresní přebor a zúčastnili se turnaje o přeborníka kraje,kde porazili pozdějšího mistra republiky Baník Ostrava 1:0 – v tomto utkání zářil  v brance Jaroslav Zápalka,  pozdější hráč Vítkovic a člen národního olympijského mužstva.Žáci si vybojovali právo startu v krajském přeboru,kde hráli úspěšně dva roky i s dalšími posilami Miklovičem a Lioliasem z Holčovic,Smékalem,Chlopčíkem a Vávrou z Třemešné a dalšími.Z tohoto úspěšného družstva se stal Zápalka brankářem krajského výběru a později brankářem  ligových Vítkovic,odchází Špalek do Baníku Ostrava,Aklritidis do Vítkovic,Michailidis do Slušovic.Družstvo v kraji vedl Josef Zikl,který se přistěhoval z Holčovic a od roku 1972 pracuje v oddíle do dnešních dnů.

          15.července 1972 byly slavnostně uvedeny do provozu nové kabiny – v té době snad nejmodernější v okrese.Hlavní zásluhu kromě brigádníků měl na tom předseda oddílu Václav Strakoš a předseda MNV Emerich Santarius.Ten také dává pro potřeby TJ a tím hlavně pro fotbal k dispozici autobus „Robur“,o který se staral Karel Jančík a sloužil  do roku 1975 nejen fotbalistům,ale také ženám v ZRTV,které vozil na cvičení do Třemešné.

          V letech 1973 – 1978 hraje naše mužstvo v okresním přeboru se střídavými výsledky,střídají se trenéři i hráči,postupně se do družstva vracejí bývalí žáci (Špalek,Akritidis) a v sezoně 1977-78 přišel první veliký úspěch – postup do I.B třídy.Zasloužili se o něj trenér Ondřej Vella a hráči Konopka,Huňka,Iliadis,Michailidis,Pořízka Zd.,Špalek,Raptis,Papucas,Akritidis,Juráň,Bušos,Gajdoš,

Měrka,Kolarovček,Polanský.V tomto období hrají dorostenci pod vedením dvojice Kučera – Soušek,žáky trenuje stále Láďa Juráň,který však 23.června 1976 náhle zemřel.Od roku 1977 pořádá oddíl na jeho památku pravidelně Memoriál Ladislava Juráně žáků.Na jeho místo se postavil na dlouhé období Zdeněk Borský,o jeho úspěších bude řeč dále.

            Hrajeme I.B třídu…

Do I.B třídy jsme vstoupili se stejným kádrem hráčů,kteří tuto třídu vybojovali,jedinou,ale významnou posilou byl Vangelis Simichanidis,nám známý „Banán“,který přišel z Krnova.Trenérem tohoto družstva byl po celou dobu působení v I.B třídě Ondřej Vella s výjimkou roku 1981-82,kdy na jeden rok převzal muže Zdeněk Borský.Za celé období až do roku 1986 ani jednou mužstvo nesestoupilo,nejlepší výsledek nastal právě v roce 1986,kdy si mužstvo vybojovalo postup do vyšší soutěže – nově zřízené I.A třídy.V tomto období se často mění i složení výboru,kdy se v čele oddílu postupně střídají Gavlas,Strakoš,Vella,Polanský a celá řada dalších členů ve výboru.Dochází rovněž k postupným změnám v kádru mužstva,někteří hráči odcházejí nebo zanechávají činnosti a na jejich místa jsou zařazeni Chasikidis,Čedík,Sýkora,Kolarovček,Tuhý J.,Kaleta,Kuřec.V roce 1983 přichází Antonín Mura z Poruby,který se stal výrazným členem našeho oddílu,z dorostu přicházejí Zikl a Hlaváček,s nimi  bratři Miroslav a Jan Jaššovi,z Krnova populární „Bača“ Květoň,z Liptaně Grček a poději Klimošek.Důležitým prvkem v činnosti oddílu bylo i zapojení Gusty Santariuse,rozhodčího,který to dotáhl až do 1.ligy.

           Kromě mistrovských utkání organizuje výbor celou řadu akcí pro neregistrované sportovce,

společenské akce a spolupracuje s ostatními oddíly a TJ v obci.V roce 1976 proběhl 1.ročník turnaje odborářských mužstev v minikopané nejdříve v prostorách bývalého kluziště,později na tréninkovém hřišti – turnaje za účasti mužstev z celého okresu trvaly až do r.1988.Při oslavách 600 let Města Albrechtic se utkali bývalí hráči s XI.novinářů a zorganizovali besedu s mistry sportu Mikolášem a Vlachem.V roce 1982 jsme pořádali spolu se SOUz národní přebor zemědělských učňů na hřištích v Hynčicích a M.Albrechticích,kterého se zúčastnilo 10 mužstev.V roce 1983 jsme zahájili stavbu kryté tribuny za vydatné pomoci MNV v čele s předsedou ing.Petrem Krátkým a podniku DAKON.Tribuna pojme okolo 200 sedících diváků a kromě míst pro diváky má rozhlasovou kabinu vybudovanou díky D.Romanidisovi a také hospodářské prostory.

            

            Mládež v letech 1978 – 1986…

Žáci a dorostenci pod vedením trenérů Souška,Moravce a Borského patřili vždy k nejlepším na okrese,střídavě hrají okresní či krajské soutěže.V sezoně 1983-84 se poprvé uskutečnila na okrese soutěž „přípravek“,kde si naši nejmenší pod vedením Zikla a Baránka vybojovali druhé místo,v dalších letech se o nejmenší starají Vraťa Pořízka,Jirka Vích a později Janis Akritidis.

           V únoru 1982 jsme se rozloučili s Janem Kláskem,dlouholetým pracovníkem oddílu  kopané a ledního hokeje,v říjnu 1983 měl pohřeb jeho spolupracovník Karel Jančík.Na jejich památku byl pořádán Memoriál Jana Kláska a Karla Jančíka dorosteneckých družstev.

           Slavíme 40 let fotbalu….

Rok 1986 byl 40.rokem existence oddílu kopané TJ DAKON Město Albrechtice.Výborem byly připraveny důstojné oslavy historie,k nimž přispěl oddíl kopané dvěma úspěchy.Především postupem do krajské soutěže 1.třídy a pak zajištěním nákupu staršího autobusu.V úterý 22.dubna odjíždí do Prahy pánové Zikl,Romanidis,Strakoš a Gajdoš,aby ve středu ráno převzali a odpoledne přivezli do Města Albrechtic starší,ale zachovalý autobus od ministerstva vnitra (díky p.Skorčíkovi).O autobus se obětavě stará řidič ZZN František Škrobánek a Dimitrios Romanidis.Vlastní oslavy 40-ti let kopané proběhly 15.listopadu 1986 a k dobré atmosféře přispělo i to,že přijela celá řada bývalých hráčů a funkcionářů,kteří převzali ocenění od OV ČSTV,MNV a TJ.

           Hrajeme I.A třídu….

        Zásadní změna při postupu do vyšší soutěže nastala na místě trenéra,kde se poprvé objevuje bývalý hráč Antonín Mura.Z posil byla nejvýraznější osoba Leoše Pavlidise,našeho odchovance,s ním přichází Jiří Žíla a z okolí Raduz Koval a Jaroslav Klimošek.Po pěti letech v I.A třídě jsme se díky reorganizaci probojovali v roce 1991 do krajského přeboru.Z hráčů tohoto období jmenujme brankáře Šípka a Vícha,z hráčů pak to byli Šlagor,R.Hlaváček,Kocián,Metelka,Bártek,Žíla,Lapuník,Zikl, Lalinský,Krajčovič,Jiří Kmínek (ten  po roce odchází do ligové Opavy na hostování),Gruna,Mirek a Jenda Jaššovi,Svoboda,Dodek,J.Hlaváček,Býma,Borský,Klimošek,Hančil a Grček.

        Mládež v letech 1986 – 1993…

V roce 1987 vyhrávají dorostenci pod vedením trenérů Borského a Souška okresní finále a postupují do kraje – mezi nejlepšími najdeme jména :  T.Tuhý,Kv.Červík,Czolko,Svoboda,Borský,M.Vích.Fof,Kotulek,kteří dostávají příležitost i v družstvu mužů.Žáci vedeni Vr.Pořízkou a J.Víchem patří mezi nejlepší v okrese,v přípravce se začínají ukazovat velké talenty bratří Vymlátilů.Postupy do kraj- ských soutěží byly znemožněny nařízením krajských orgánů o nutnosti mít vždy starší i mladší družstva. To se podařilo až v roce 1991,kdy po spojení s žáky Třemešné žáci dokonce vyhrávají krajskou soutěž a vybojovali postup do krajského přeboru.Nejlepší střelec mužstva Pavel Vymlátil odchází na hostování do Baníku Ostrava – trenér Borský i přesto má s žáky další úspěchy.

        Hrajeme župní přebor…..

Důležité rozhodnutí přijala Valná hromada TJ DAKON 26.dubna 1991,kdy bylo rozhodnuto o vystoupení fotbalistů z řad TJ DAKON a vytvoření samostatného oddílu FK Město Albrechtice.Do jeho čela byl zvolen Gusta Santarius,členové Polanský,Volný,Vella a Zikl.O několik měsíců později přijímá oddíl název FK ARTEP podle hlavního sponzora.V přeboru vydrželo mužstvo pouhé dva roky,když druhým rokem se umístilo na postupovém druhém místě za VTJ Hranicemi,což znamenalo postup do divize.Zasloužili se o něj jak bývalí hráči,tak i nově příchozí,mezi nimiž hlavní roli sehráli Jaroslav Zápalka,který se vrátil ze zahraničního klubu a zkušený střelec Rostislav Lhoťan.S nimi nejčastěji hráli:Světlík,Jedlička,Kocián,R.Hlaváček,Čožík,Svoboda,Frič,Rojan,Dodek,Zipser,Sojčák.

           Hrajeme divizi…..

Po skončení sezony se překvapivě vzdal funkce trenéra Antonín Mura a odešel trenovat do Krnova,kam za ním postupně odešli Zápalka,Jedlička a Roman Hlaváček.V mužstvu,jehož trenérem se stal ing.Josef  Seidl ,se prosadili noví hráči Drastík a Fiala  z Opavy,brankář Pawlik z Kravař,Rusek z Krnova, z Opavy se vrací Jirka Kmínek a na poslední chvíli i znovu Leoš Pavlidis.První divizní rok byl úspěšný,konečné čtvrté místo bylo velkým překvapením.Zasloužili se o to: Pawlik,Drastík,Fiala,Rusek,Kmínek,Lhoťan,Zipser,Pavlidis,Svoboda,Sojčák,Světlík,Gánovský,Škultéty,Gruna.Rosťa Lhoťan se stal nejlepším střelcem divize,když ve 30-ti zápasech vstřelil 24 branek.V druhém roce divizní působnosti se mění kádr jen částečně,vrací se trenér Mura z Krnova,přicházejí bratři Harazimové a Matějíček,na jaře René Formánek z Kopřivnice a Pohorelli z NH Ostrava.Muži se v divizi zabydleli,hráli ji nepřetržitě až do roku 2009 a většinou se umisťovali uprostřed tabulky.Během divizních let došlo k několika větším přestupům,z kterých připomínáme příchod brankáře Svozila,který později odchází do ligové Karviné,na podzim roku 1998 přestupuje do druholigového Starého Města René Formánek,který potom vystřídal Drnovice,Příbram,Olomouc – dnes hraje za Opavu.Po odchodu Svozila se podařilo na dlouhou dobu získat z Bruntálu brankáře Jiřího Czakana.Do mužstva se postupně zařazují odchovanci z naší mládeže,jako bratři Mlčouškové,Ruman,Burda,Kopecký, Fof,později bratři Burianové a Vavříkové.Do HFK Olomouc odešel hrát druhou ligu Matěj,do třetí ligy Švajda a další.Výčet všech hráčů by byl obrovský,mnozí brali náš oddíl jen jako přestupní stanici k přechodu do vyšších tříd či do zahraničí.     

         Výbor v letech 1993 – 2010….

V roce 1993 stojí v čele klubu G.Santarius a členové ing.Gajdoš,Ivo Santarius,Šlagor a Chasikidis. Jako sekretář pracuje jeden rok P.Zgarba,který se staral hlavně o hospodářskou činnost (zřízení restaurace,oplocení),ten však na podzim 1994 končí a do výboru se vrací J.Zikl.O rok později se vrací do výboru i do funkce trenéra Ant.Mura,který však po roce odchází trenovat do Muglinova. Na jeho místo přichází trenovat Ladislav Bártek,náš bývalý hráč.Významný krok učinila Valná hromada na podzim 1999,kdy se stala hlavním sponzorem klubu reklamní agentura AVÍZO,sídlící sice v Ostravě,ale její vedení – ing.Mráz- má kořeny v M.Albrechticích.Oficielní název FK AVÍZO Město Albrechtice platí od 2.12.2000.Postupně se vylepšuje vybavení družstev i prostředí na stadionu.V roce 1995 jsou postaveny zábrany za brankami,později i zábrany k bývalé lékárně,ing.Krátký daruje klubu zahradní chatu,která slouží jako bufet.V roce 1996 je svépomocí instalováno plynové vytápění do kabin.Výbor pokračuje v organizování sportovní činnosti pro neregistrované sportovce,v roce 1997 je uspořádán 1.ročník „Vánočního turnaje v halové kopané o pohár starosty města“.V roce 2003 se stává předsedou již FK AVÍZO Milan Novák,jako člen se do výboru vrací Petr Volný.Po odchodu Gusty Santariuse do funkce sportovního ředitele SFC Opava pracuje výbor ve složení:předseda Antonín Mura,členové Novák,Volný,Zikl a David Kras,kterého na jaře 2006 po tragickém skonu nahrazuje Helena Malaníková.

        Mládež v posledním období….

V roce 1994 postoupil náš dorost pod vedením trenéra Milana Kratochvíla do župní soutěže a vedl si velmi dobře.Pomohly posily hlavně z Jindřichova a výsledek byl nečekaný – vítězství v župní soutěži a postup do župního přeboru.I další roky si dorost drží dobrou formu a sestava s Včelným v brance,v poli pak Ruman,Novák,Mlčoušek A.,Galuška,Maršálek,K.Vymlátil byla příslibem do budoucna.Vedoucími v tomto období byli Jiří Vích,Jiří Kropáč a Ant.Včelný.Až do podzimní sezony 1998 si dorostenci drželi výbornou pozici v župním přeboru,ale když v zimě výbor SFŽ ohlásil nečekanou reorganizaci (nutnost mít i mladší dorost) vzdal se své funkce trenér Kratochvíl a dorostenci na jaře k utkáním vůbec nenastoupili.Do krajské soutěže se vrací znovu v roce 1993,dvakrát tuto soutěž  vyhrávají,ale nepostupují (nemají mladší dorost).Z hráčů tohoto kolektivu jmenujeme Burdu,bratry Buriany a Vavříky,Rouse a další.Zásluhu na těchto výsledcích má především trenér Kratochvíl.

 V roce 1994 se začíná tvořit nový žákovský kolektiv vedený trenérem Šlagorem,postupně opět patří mezi nejlepší v okrese,v práci pokračují trenér Borský s vedoucím K.Burianem a v roce 1999 trenér Reiman dovedl mužstvo k vítězství  v OP a k postupu do krajské soutěže.Mužstvo se dělí na starší a mladší, mladší trenuje Vavřík.Po dvou letech v soutěži tuto soutěž vyhrávají a na jeden rok si zahráli krajský přebor.Od roku 2003 přichází k žákům trenér Novák,který tak pokračuje v úspěšné práci s přípravkou.Opíral se o střelecké schopnosti JirkyMichalíka,který sám dával více jak polovinu branek mužstva a tak nebylo divu,že odchází hrát do Opavy.Mladší žáky vedl Jiří Drahotuš ský,který tuto soutěž hrál více jak z poloviny  s přípravkou.Problémy s mladšími žáky vedly k tomu, že pro další ročník byli žáci z krajské soutěže odvoláni a hráli opět jen okresní přebor.Za zmínku stojí i vybrání Jaroslava Nováka a Adama Metzla do okresního výběru mladších žáků.S tímto výbě-     rem se dostali až do finále na Strahově,kde jim jediná branka chyběla k zájezdu do Francie.Žáci v okrese neměli konkurenci a s převahou získali titul okresního přeborníky.Nejlepší z nich – Kyška,Pavlíček,Drienovský,Strakoš,Jenda Metzl,Milan Novák -  přecházejí do dorostu,kam jde trenovat i Milan Novák.

       Obnovuje se přípravka…….

Po krátké odmlce se na jaře 1997 začínají scházet nejmenší fotbalisté pod vedením Milana Nováka,

kteří startovali v okresním přeboru.V roce 2001 získávají třetí místo ze l4-ti oddílů a trenér Novák s nimi postupuje do žáků.Nejlepšími byli Michalík,Novák,Bušos,Vavřík,Kyška a Lapuník,kteří byli zařazováni i do okresních výběrů.V dalším ročníku se přípravka dělí na starší a mladší – takový byl zájem!Trenérem je Jiří Drahotušský,pomáhá mu Martin Vích,později Dušan Ondrášech,který se od sezony 2004-2005 stává hlavním trenérem.Zápasy se těšily velikému zájmu diváků,do okresních výběrů byli nominováni Drahotušský,Múka,Fiebrich.Nově se ve funkci trenérů objevují Miroslav Frančák,Roman Boček,Petr Bártek,Radek Kala,Martin Lhotka,Petr Kmínek,Jiří Hudeček,kteří se věnují nejen přípravce,ale i žákům.

      Oslava 60 let fotbalu….

V létě 2006 uspořádal FK AVÍZO mezinárodní turnaj k oslavám 60-ti let kopané v Městě Albrechti-

cích za účasti druholigových mužstev 1.HFK Olomouc,FC Hlučín,polského juniorského výběru a domácího FK AVÍZO.V rámci oslav se setkali bývalí hráči jednak na přátelské besedě,ale také na hřišti při přátelském utkání.K tomuto výročí byl vydán pamětní almanach,kterým byli všichni pamětníci obdarováni.Vítězem turnaje se stalo družstvo 1.HFK Olomouc před Hlučínem a FK AVÍZO.

       Období posledních pěti let – 2006 – 2010……

Družstvo mužů si v divizi stále udržovalo pozici ve středu tabulky,ale přicházející světová krize ovliv

ňovala i činnost oddílu.Své trenérské působení končí Antonín Mura a odchází trenovat do Mikulo-    vic.S ním odcházejí i někteří hráči a tak dochází na Valné hromadě 20.2.2009 k bolestnému rozhod-  nutí:dohrát divizi ve středu tabulky a poté přenechat divizní soutěž SFC Opavě.Od podzimu 2009 se zařazuje naše mužstvo do okresního přeboru,muži B jsou zařazeni do IV.třídy.Od roku 2008 hrají žáci krajskou soutěž,starší i mladší žáci se drží v první polovině tabulky.V roce 2009 sestupují dorostenci z krajské soutěže a od roku 2010 hrají okresní přebor.Pravidelně hraje přípravka v OP.Od VH v únoru 2009 vede FK AVÍZO nový výbor ve složení: předseda Ivan Polách,členové Jiří Kropáč,Petr Bártek,Roman Boček,Eftimis Iliadis,Petr Kotulek,Martin Lhotka a sekretář Josef Zikl.Za spolupráce s městským úřadem a s nadšením rodičů byly umožněny starty našich žákovských družstev na mezinárodním turnaji v Maďarsku ve dnech 20.-26.2008 a 19.-25.7.2009.

V současné době má oddíl kopané 266 členů,z toho 112 mládežníků.

 

      Na co nelze zapomenout….

Do ligy se z našeho oddílu dostalo několik hráčů – mezi prvními Ladislav Křístek,Václav Štverka a Leonidas Pavlidis,po nich Jaroslav Zápalka,dále Milan Cudrák,Petr Svozil,René Formánek,Jiří Kmínek,Jaromír Matěj.Celá řada hráčů odešla i do žákovských či dorosteneckých ligových mužstev,jako Ladislav  Špalek,Janis Akritidis,Libor Zikl,Roman Hlaváček,Pavel Vymlátil,Martin Banovec,Roman Boček.

31.září 1994 jsme hráli historicky největší utkání – 3.kolo poháru ČMFS – proti Baníku Ostrava.Přes 2.000 diváků vidělo velmi pěkný zápas,který se líbil i expertům z ligy,takže po něm byl zájem o naše hráče,kteří byli na zkoušce v Baníku Ostrava a v Olomouci.

Téměř celou divizní účast provázel na domácím hřišti kvalitním hlasatelským výkonem Bohumil Vopelka.

V roce 1991 byl zvolen předsedou OFS Bruntál Josef Zikl,který tuto funkci vykonával do r.2002.

Za posledních dvacet let se každým rokem objevovala jména našich kolektivů,trenérů či rozhodčích mezi nejlepšími na okrese.Byla to družstva mužů,dorostu a žáků,z trenérů Mura,Borský,Kratochvíl,

Novák,z rozhodčích Santarius a Polanský,z hráčů Antonín Svoboda a Richard Kozák.

Ve funkci správce hřiště se vystřídali Kršňák, Konopka,Špalek,Borský,Mura,Robenek,Burianová,Kras

Bártek,Poláchová.

7.června 1997 se uskutečnil na hřišti veliký „Dětský den s TV NOVA“,který byl později opakován a uskutečnil se i s TV PRIMA.